ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

წევრობა

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის მიერ შეთავაზებული პაკეთების შესაბამისი საწევრო გადასახადი:

კატეგორია წლიური საწევრო გადასახადი
მცირე ან საშუალო მეწარმე/საწარმო 100 ლარი
არაკომერციული ორგანიზაცია 60 ლარი
სტუდენტური 60 ლარი
ინდივიდუალური წევრი 80 ლარი


პაკეტი სტუდენტებისთვის


პაკეტი ინდივიდუალური წევრებისათვის


პაკეტი არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის


პაკეტი მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის