ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

პაკეტი არაკომერციული ორგანიზაციებისათვის

  • საკონსულტაციო მხარდაჭერა პროექტის მართვის სრულ ციკლში.
  • მონაწილეობა ასოციაციის პროექტებში.
  • ორგანიზაციის სიახლეების გათავსება ეკოტურიზმის ასოციაციის ვებ-გვერდზე.
  • ფასდაკლებები ასოციაციის საგანმანათლებლოპროგრამებზე.


  • საკონტაქტო პირი