ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

პაკეტი ინდივიდუალური წევრებისათვის

  • მოხალისეობა ასოციაციის პროექტებში.
  • ტურიზმის მიმდინარე ტენდენციებისა და სიახლეების გაცნობა.
  • ტურიზმში არსებული საერთაშორისო ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა.
  • ფასდაკლებები ასოციაციის საგანმანათლებლო პროგრამებზე.