ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

სტუდენტური

  • პრაქტიკულ გამოცდილება ტურიზმის სფეროში. კერძოდ, ტურიზმში პროექტის მართვის სრული ციკლის გაცნობა და მონაწილეობა თანამედროვე მეთოდოლოგიით მიმდინარე საველე კვლევებში.
  • ტურიზმის მდგრადი განვითარების მიდგომების, მიმდინარე ტენდენციებისა და სიახლეების გაცნობა.
  • ტურიზმში არსებულ თანამედროვე ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა.
  • ფასდაკლებები ასოციაციის საგანმანათლებლო პროგრამებზე.