ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

წევრები

ასოციაციაში გაწევრიანება შეუძლია ყველას ვინც ეწევა კომერციულ და არაკომერციულ საქმიანობას ტურიზმის სფეროში

საოჯახო სასტუმროები
ფიზიკური პირები
ორგანიზაციები
აგრომეურნეობები

გამომცემლობა

 • ბეჭდური გამოცემა
 • ბროშურები
 • სახელმძღვანელოები
 • ელექტრონული
 • დამატებითი

 • ბეჭდური გამოცემა
 • ბროშურები
 • სახელმძღვანელოები
 • ელექტრონული
 • გამომცემლობა

 • ბეჭდური გამოცემა
 • ბროშურები
 • სახელმძღვანელოები
 • ელექტრონული