ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

წევრობა

ასოციაციაში გაწევრიანება შეუძლია ყველას ვინც ეწევა კომერციულ და არაკომერციულ საქმიანობას ტურიზმის სფეროში

ქცევის ნორმები
გაწევრიანება
წევრები

გამომცემლობა

 • ბეჭდური გამოცემა
 • ბროშურები
 • სახელმძღვანელოები
 • ელექტრონული
 • დამატებითი

 • ბეჭდური გამოცემა
 • ბროშურები
 • სახელმძღვანელოები
 • ელექტრონული
 • გამომცემლობა

 • ბეჭდური გამოცემა
 • ბროშურები
 • სახელმძღვანელოები
 • ელექტრონული