ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

პროექტები

სენაკისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში ეკოტურისტული მომსახურების განვითარება

სენაკისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში ეკოტურისტული მომსახურების განვითარებას

მობილური პროფესიული განათლების ცენტრი მესტიის მუნიციპალიტეტში

მობილური პროფესიული განათლების ცენტრი მესტიის მუნიციპალიტეტში

გურიის სამთო-საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა

გურიის სამთო-საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია