ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

პროექტები

სენაკისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში ეკოტურისტული მომსახურების განვითარება

სენაკისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში ეკოტურისტული მომსახურების განვითარებას

მობილური პროფესიული განათლების ცენტრი მესტიის მუნიციპალიტეტში

მობილური პროფესიული განათლების ცენტრი მესტიის მუნიციპალიტეტში

გურიის სამთო-საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა

პროექტი განხორციელდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის” ბაზაზე, საველე-საკვლევი ექსპედიციების ორგანიზებით, რომელიც ჩატარდა საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტარციის დაფინანსებით.

პროექტის ანგარიში სრულად იხილეთ მითითებულ ბმულზე: http://ecotourism.ge/library/1.pdf

 

 

 

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია