ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

ტრენინგი თემაზე: ქართული ქვევრი და მარანი

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია აგრძელებს მაჭახელის ხეობაში ღვინის ტურიზმის განვითარებისთვის საჭირო ტრენინგების ციკლს. ამჟამად პროექტით შერჩეულ ბენეფიციარებს გიორგი ბარისაშვილმა ჩაუტარა ტრენინგი თემაზე: ქართული ქვევრი, მარანი და მისი მნიშვნელობა. პროექტი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და GEF მხარდაჭერით მიმდინარე პროგრამის „Expansion and Improved Management Effectiveness of the Adjara Regions Protected Areas“ ფარგლებში