ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

ვაზის სანერგე მეურნეობის განვითარება სამეგრელოში

საქართველო ვაზის ჯიშების მრავალფეროვნებით გამორჩძეული ქვეყანაა. სამწუხაროდ მრავალი მათგანი მივიწყებულია. იმის მიუხედვად, რომ მათგან მაღალი ხარისხის ღვინის მიღებაა შესაძლებელი ადგილობრივი მოსხალეობის მხრიდანაც კი მცირე ინტერესს იმსახურებს. ერთ-ერთი ასეთი ჯიში მეგრული ოჯალეშია, რომლის პოპულარიზაციის და გამრავლების მიზნით საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციამ ქართული ვაზის ფონდი, ააიპ "აგროს" ხელშეწყობით და დახმარებით ახორციელებს პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს სამეგრელოში, მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ. თარგამეულში მეგრული ვაზის ჯიშების გაშენებას. ეკოტურიზმის ასოციაციის მიწის ნაკვეთზე ამჟამად დარგულია 1500 ძირი ოჯალეში. მომავალში იგეგმება სხვა მეგრული ჯიშის ვაზის დარგვაც.