ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

სენაკისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში მდგრადი ეკოტურისტული მომსახურების განვითარება

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციაციამ მის რეგიონალურ პარტნიორ ორგანოზაცია ეკო-ტურიზმის განვითარების ცენტრთან  პარტნიორობით განახორციელა პროექტი - სენაკისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში მდგრადი ეკოტურისტული მომსახურეობის განვითარება ადგილობრივი თემის ჩართულობისა და არაფორმალური დუალური განათლების გზით.
პროექტი მოიცავდა ზემოთ აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში ეკოტურისტული მომსახურების გაუმჯობესების ხელშეწყობას, რაც განაპირობებს რეგიონის განვითარებას და ადგილობრივი თემის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროექტი ემსახურება ზრდასრული ასაკის მოსახლეობის სახელმწიფო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის ხელშეწყობას, ტურისტული მომსახურების მიმწოდებლების პროფესიული განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებას მდგრადი ტურისტული პროდუქტის შექმნის და მართვის სფეროში.  მცირე გრანტების პროგრამა განხორციელდა პროექტის: “რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში” (RLD), რომელსაც ახორცილებს გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SCO) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADC) დაფინანსებით.

პროექტის განხორციელების პერიოდი:12/2015 - 10/2016

პროექტის ბიუჯეტი: 40 705 GEL