ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

გურიის რეგიონის ტურისტული მარშრუტების კვლევა

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციამ განახორციელა საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი, რომელიც გულისხმობდა გურიის რეგიონში სამთო-საფეხმვალო ტურისტული მარშრუტების კვლევას და მარკირების პროექტის შემუშავებას. პროექტის ფარგლებში თითოეული მარშრუტისთის მომზადდება ტურისტული რუკები და აღიწერება მარშრუტში შემავალი ღირსშესანიშნაობები.

პროექტის ფარგლებში განხორცილდა შემდეგი მარშრუტების აღწერა:

 1. მაკვანეთი - გოგიეთი
 2. ასკანა -ციხის ნანგრევები და ჩანჩქერები
 3. ბახმარო- მზის ამოსავალი გორა
 4. ბახმარო - მზის ჩასავალი გორა
 5. ბახმარო - ბაისურა
 6. ოზურგეთი - აჭი
 7. ჩოხატაური - შუასურები
 8. ჯაჯის ტბა - შუაგორა
 9. შუასურები - შუაგორა
 10. ვაკიჯვარი - ბახმარო
 11. გომის მთა - ბახმარო
 12. გომის მთა - შემოქმედი
 13. ბახმარო- ზოტიყელი - ბალიანი
 14. ბახმარო - ხულო
 15. მთისპირი - ბახმარო
 16. ვაკიჯვარი - ღორჯომი - ადიგენი
 17. ბახმარო - ღორჯომი
 18. ვაკიჯვარი - მთისპირი
 19. ვაკიჯვარი - ქორბუდე (ნასახლევა)
 20. ოზურგეთი - ჯუმათი
 21. ჩოხატაური -ზემოსურები(ტობაჩხო)- მეფისწყარო - ჯაჯის ტბა
 22. ზემოსურები(ტობაჩხო) - შუაგორა
 23. ჩოხატაური- ნაბეღლავი- ქვაბღა- ჩხაკაურა- ბახმარო
 24. ჩოხატაური- ხიდისთავი- გორთაფონი- სათიკნია - ბახმარო
 25. ჩოხატაური - ზოტი- სანისლია
 26. ჩოხატაური - ერკეთის მონასტერი
 27. ვაკიჯვარი - გორიყური
 28. ხიდისთავი - ბახმარო
 29. ასკანა - ბახმარო - გორიყური
 30. გომის მთა - ჭინჭაო - ტბიყელი
 31. ვაკიჯვარი - გომისმთა - ტაგინურის მთა - ხაბელაშვილები
 32. ზოტი - კიკიბო - დერცელი
 33. ზოტი - ბახმარო
 34. უდაბნო - ტოლები

პროექტის განხორციელების პერიოდი:05-11/2016

პროექტის ბიუჯეტი: 45 000 GEL