ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

მაჭახელის ხეობაში ადგილობრივი თემების შესაძლებლობებისა გაუმჯობესება ტურისტული მომსახურების განვითარების გზით

პროექტის მიზნები და ამოცანები

Øხეობის ტურისტული პოტენციალის რეალური სურათის დანახვა;

Øახალი ტურისტული პროდუქტების შექმნისას ეკოტურისტული პრინციპების დაცვა;

Øმაღალი ხარისხის ტურისტული პროდუქტების და სერვისების შექმნისთვის ადგილობრივი მოსახლეობის უნარ-ჩვევების განვითარება;

Øტურიზმში მოღვაწე სხვადასხვა ადგილობრივ  ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება;

Øსხვადასხვა მარკეტინგული აქტივობების გზით ხეობის პოპულარიზაცია.

პროექტის აქტივობები

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა მაჭახელის ხეობის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა, რომლის საფუძველზე შეიქმნა 3 ახალი ეკოტურისტული მარშრუტი:

  1. მაჭახელის ხეობის გასტრონომიული ტური;
  2. მაჭახელის ხეობის ეთნოგრაფიული ტური;
  3. დუნგას ჩანჩქერების ბილიკი.

ამასთან, ხეობაში არსებულ თემებში მოძიებულ იქნა ეკოტურისტული სერვისის პოტენციური მიმწოდებლები, რომელთაც ჩაუტარდათ ტრენინგები და ინდივიდუალური კონსულტაციები, ეკოტურისტული სერვისების განვიტარების კუთხით. 

პროექტი განხორციელდა  გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და GEF მხარდაჭერით.

პროექტის განხორციელების პერიოდი:12/2016-10/2017

პროექტის ბიუჯეტი: 118 000 GEL