ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

მაჭახლის ხეობაში ღვინის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

საქართველოს ეკოტოურიზმის ასოციაციამ გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში, გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის დაფიანანსებით მაჭახლის ხეობაში განახორციელა მორიგი პროექტი.  პროექტი მიზნად ისახავდა მაჭახლის ხეობაში ღვინის ტურიზმის ხგანვითარების ხელშეწყობას. პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ მოსახლეობას ჩაუტარდათ ტრენინგები ღვინის ტურიზმის მიმართულებით, გადაეცათ რეგიონისთვის დამახასიათებელი ვაზის ჯიშების ნერეგბი. აღნიშნულის გარდა ხეობაში მოეწყო ღვინის მარშრუტი, რომელიც სოფელ ქვედა და ზედა ჩხუტუნეთის ტერიტორიაზეა და რამდენიმე ისტორიულ საწნახელსა და მარანს მიცავს. მარშრუტი საფეხმავლოა და სრულად მარკირებულია. 

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 01-06/2018

პროექტის საერთო ბიუჯეტი: 31 000 GEL