ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

გურიის სამთო-საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა

პროექტი განხორციელდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის” ბაზაზე, საველე-საკვლევი ექსპედიციების ორგანიზებით, რომელიც ჩატარდა საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტარციის დაფინანსებით.

პროექტის ანგარიში სრულად იხილეთ მითითებულ ბმულზე: http://ecotourism.ge/library/1.pdf

 

 

 

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია