ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

სათავგადასავლო გიდთა გადამზადების პროგრამა

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციამ განახორციელა სათავგადასავლო ტურიზმის გიდთა ტრენინგები.  კურსი მოიცავდა, როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ნაწილს.  პროექტი განხორციელდაა USAID ZRDA-ს ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის მიზანს სამიზნე რეგიონებში (სამცხე-ჯავახეთი, ახმეტა, სამეგრელო) სათავგადასავლო ტურიზმის გიდთა მომზადება წარმოადგენდა, კერძოდ: საფეხმავლო გიდი, კანიონინგის გიდი, რაფტინგის გიდი, დაივინგის გიდი. პროგრამის ფარგლებში სულ გადამზადდა 42 გიდი, გარდა თემატური ტრენინგებისა ყველა მიმართულების გიდებს ჩაუტარდათ პირველად სამედიცინო დამხარების ტრენინგი. 20 საფეხმავლო გიდს გადაეცა საველე აღჭურვილობა (კარავი, საძილე ტომარა, ზურგჩანთა, ქვეშსაგები).

პროექტის განხორციელების ვადები:02-09/2018

პროექტის საერთო ბიუჯეტი: 80 000 GEL