ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

ექსტრემალური და ეკო-ტურიზმის პოტენციალის კვლევა

პროექტი მიზნად ისახავდა ექსტრემალური და ეკო-ტურიზმის პოტენციალის კვლევას, სამთო ველო-ტურების შემუშავების მიზნით: სამცხე ჯავახეთის რეგიონში დაბა ბაკურიანის შემოგარენში და მცხეთა მთიანეთის რეგიონში გუდაურის შემოგარენში. წინასწარ შერჩეული მარშრუტების კველვას და მათი მარკირებისთვის საჭირო მასალის შეგროვება-დამუშავებას. 

ექსპედიის წევრების მიერ მოხდა 24 (12 ბაკურიანი; 12 გუდაური) მარშრუტის  აღწერა.  გავლილი იქნა თითოეული მარშრუტი, გადღებულ იქნა ფოტო მასალა, დადგინდა ტურისტულ ობიექტების ზუსტი კოორდინატები. ტურისტული ობიექტების შესახებ შეგროვდა ინფორმაცია,  მოხდა შეგროვებული მასალის კამერალური დამუშავება.  მოხდა GPშ მარშრუტების და აზომილი წერტილების პარამეტრიზაცია.

   ჩატარებული  სამუშაოების შედეგად ბაკურიანის შემოგარენში 12 წინასწარ შერჩეული მარშრუტიდან, რეკომენდაცია მიეცა 3 მარშრუტს; 2 მარშრუტი შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც საკმაოდ პერსპექტიული; 7 მარშრუტი არარეკომენდირებულია. 

პროექტი განხორციელდა საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტარციის ფინანსური მხარდაჭერით. 

პროექტის განხორციელების პერიოდი:07-08/2012

პროექტის ბიუჯეტი: 6 000 GEL