ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

სვნეთის საფეხმავლო მარშრუტების კვ;ევა

პროექტი განხორციელდა საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტარციის დაფინანსებით.
2012 წლის 25 აგვისტოდან 3 სექტემბრის ჩათვლით ჩატარდა ექსპედიცია, რომელიც მიზნად ისახავდა წიანსარ შერჩეული, სვანეთის 7 საფეხმავლო მარშრუტის კვლევასა და შეგროვილი მასალების საფუძველზე მარკირების პროექტის მომზადებას.
ექსპედიის წევრების მიერ მოხდა შემდეგი საფეხმავლო მარშრუტების აღწერა:
1. ეცერი - ცხუმარი;
2. ცხუმარი - კარსტული მღვიმე- ლაილა;
3. ეცერი-ებუდი-დოლი- ლატალი;
4. ლატალი- ლენჯერი- ჰეკშილდი;
5. მაზერი - ლატალი;
6. ჟაბეში - თეთნულდი;
7. ადიში - თეთნულდი.
გავლილი იქნა თითოეული მარშრუტი, დაგეგმილ მარშრუტებზე მოხდა ტურისტული ობიექტების იდენტიფიცირება და აღწერა; ტურისტულ მარშრუტების ოპტიმალური სვლა-გეზის დადგენა და ბილიკების დივერსიფიკაცია; თითოეული მარშტრუტის აღწერა; მარშრუტების GPშ კოორდინატების აღება; გადაღებულ იქნა მარშრუტების ფოტო-მასალა.
აღნიშნული საველე კვლევის შედეგად შეგროვილი მასალის კამერლაური დამუშავების შემდგომ, მომზადდა შერჩეული მარშრუტების მარკირების პროექტი.

პროექტის განხორციელების პერიოდი:08-09/2012

პროექტის ბიუჯეტი: 15 000 GEL