პროგრამები
ტურისტული ადგილის განვითარების პროგრამა გულისხმობს არეალის კომპლექსურ განვითარებასა და მართვას მდგრადი ტურიზმის პრინციპების გათვალისწინებით.
ჩვენი ორგანიზაცია ხელს უწყობს ბუნებისა და კულტურის დაცვაზე ორიენტირებული ეკოტურისტული პროდუქტების განვითარებას.
საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის მიერ უამრავი ბილიკია გამოკვლეული, დაპროექტებული და ინფრასტრუქტურულად გამართული

იგულისხმება ეკოტურიზმის მიმართულებით სიღრმისეული კვლევების ჩატარება. სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიისთვის შესაბამისი ცოდნის გადაცემა ტრენინგ მოდულების შექმნის და მათი განხორციელების გზით.

მეწარმეების კონსულტაცია მთელი საქართველოს მასშტაბით, პროდუქტის განვითარების ხელშესაწყობად, გრანტების მოსაპოვებლად და  ტრენინგ მოდულებში ჩასართავად.

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია გთავაზობთ ჩვენი წევრების და ორგანიზაციის პირად გამოცდილების გაზიარებას მარტივად, ვიდეოების და სხვადსხვა ციფრული საშუალებებით