სიახლეები
საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია პარტნიორებთან ერთად იწყებს მუშაობას ტურიზმის ანტიკრიზისულ გეგმაზე.
ხელი მოეწერა საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის ალიანსის (სტია) თანამშრომლობის მემორანდუმს! 
საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციამ ხულოს LAG-ის დაკვეთით მოამზადა პრაქტიკული სახელმძღვანელო