ერთობლივი მემორანდუმი

ხელი მოეწერა საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის ალიანსის (სტია) თანამშრომლობის მემორანდუმს! 
საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციამ ხელი მოაწერა საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის ალიანსის (სტია) თანამშრომლობის მემორანდუმს!  
ბიზნეს ასოციაციები შეთანხმდნენ რომ: 
- ერთიანი ძალებით შეამცირონ #covid19 -ის გავლენა სექტორზე;
- გაუწიონ ადვოკატირება პოლიტიკის რეფორმებს ;
- დაუჭირონ მხარი ბიზნეს-მეგობრული პოლიტიკის გარემოს განვითარებას კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლებთან დიალოგის გზით. 
ალიანსი მადლობას უხდის USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამას მხარდაჭრისთვის! The USAID Economic Governance Program