მეწარმეები

საოჯახო სასტუმროები

ღვინის მარნები

აგროტურისტული მეურნეობები

ტრადიციული რეწვის სახელოსნოები

სატრანსპორტო მომსახურება

ადგილობრივი გამყოლი

საბანაკე ადგილები

ტურისტული ქოხები

ფოლკლორული ოჯახი

საოჯახო რესტორანი