ჩაერთე ეკოტურიზმში

გახდი ჩვენი წევრი

გაიგეთ მეტი წევრობის პაკეტებზე და შემოგვიერთდით დღესვე!

გაწევრიანდი

საქართველოს ეკოტურიზმის სტრატეგია 2020-2030

სტრატეგიის გახსნა
 

სიახლეები

ვიწყებთ ეკოტურისტული სერტიფიცირების სტანდარტის შექმნას

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია ITB-ზე

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის განცხადება „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის“ და „უცხოური აგენტის აქტის რეგისტრაციის შესახებ“ კანონპროექტებთან დაკავშირებით.

მიმდინარე პროექტები

მესტიის მუნიციპალიტეტში აგრო და გასტრონომიული ტურისტული პროდუქტების განვითარება

მტირალას მთის და სოფელ ყოროლისთავის განვითარების გენერალური გეგმის შემუშავება

ტვიშისა და ხვანჭკარას მიკროზონებში მწვანე ტურიზმის ხელშეწყობა კომპლექსური ტურისტული პროდუქტის შექმნის გზით

ჩვენ შესახებ

ხედვა და მიზანი

ასოციაციის მიზანია ქვეყანაში ეკოლოგური ტურიზმის პროდუქტების განვითარება და პოპულარიზაცია, რომელიც ორიენტირებულია გარემოს დაცვაზე და კონსერვაციაზე, იმ ავთენტური გარემოს შენარჩუნებაზე, რომელიც მთავარი მოტივია ეკოტურისტების მოგზაურობისთვის. ასევე აღნიშნული გრძელვადიან სოციალურ-ეკონომიკურ კეთილდღეობას მოუტანს ადგილობრივ მოსახლეობას და მრეწველობას. 

ჩვენი წვლილი ეკოტურიზმის განვითარებაში

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია არის პირველი ორგანიზაცია ქვეყნაში, რომელმაც დაიწყო ეკოტურიზმის, როგორც ტურიზმის ერთ-ერთი დარგის დამკვიდრება საქართველოში, აამაღლა ცნობიერება და ხელი შეუწყო ტურისტული პროდუქტების შექმნას. ეკოტურიზმის ასოციაცია ეხმარება მცირე და საშუალო მეწარმეებს ეკოტურისტული პროდუქტების განვითარებაში, რითიც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მათი სოციალურ-ეკონომიკური ფონის გაუმჯობესებას.  ვიღებთ მონაწილეობას ტრანს სასაზღვრო ტურიზმის განვითარებაშიც, ვთანაშრომლობთ მეზობელ ქვეყნებთან ეკოტურიზმის მიმართულებით.

ჩვენი წევრები

 

პროგრამები

გაიგეთ მეტი
ჩვენი 

გუნდი

ილია ოქრომელიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

ნატალია ბახტაძე ენგლლანდერი

მრჩეველი

ნატა რობიტაშვილი

პროგრამების მენეჯერი

ნინო თიგიშვილი

პროექტების მენეჯერი

გიორგი დაქუზაშვილი

პროექტების მენეჯერი

თენგიზ ცერცვაძე

პროექტების კოორდინატორი

მარი დგებუაძე

პროექტების კოორდინატორი

ლამარა მალხასიან

პროექტების კოორდინატორი

პარტნიორი ორგანიზაციები