ჩაერთე ეკოტურიზმში

გახდი ჩვენი წევრი

გაიგეთ მეტი წევრობის პაკეტებზე და შემოგვიერთდით დღესვე!

გაწევრიანდი

საქართველოს ეკოტურიზმის სტრატეგია 2020-2030

სტრატეგიის გახსნა
 

სიახლეები

განცხადება წალკის კანიონთან დაკავშირებით

ფრინველებზე დაკვირვების გიდის სასწავლო კურსი აქტიურ ფაზაში შედის

ქცია-ტაბაწყურის დაცული ტერიტორიების მდგრადობის უზრუნველყოფა ადგილობრივ თემში ეკოტურისტული პროდუქტების განვითარების გზით

მიმდინარე პროექტები

ქცია-ტაბაწყურის დაცული ტერიტორიის მდგრადობის უზრუნველყოფა ადგილობრივ თემში ეკოტურისტული პროდუქტების განვითარების გზით

ეკოტურიზმი ტაბაწყურში

ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა ტრენინგების უზრუნველყოფით ქედაის მუნიციპალიტეტში, ფშავში, კისისხევსა და მუხურში.

ტრენინგი რეგიონებში

ინტერპრეტაციაზე დაფუძნებული ახალი ეკოტურისტული მარშრუტები გერმანული მემკვიდრეობის კვალდაკვალ ბოლნისსა და ასურეთში

ინტერპრეტირებული ბილიკი 

ჩვენ შესახებ

ხედვა და მიზანი

ასოციაციის მიზანია ქვეყანაში ეკოლოგური ტურიზმის პროდუქტების განვითარება და პოპულარიზაცია, რომელიც ორიენტირებულია გარემოს დაცვაზე და კონსერვაციაზე, იმ ავთენტური გარემოს შენარჩუნებაზე, რომელიც მთავარი მოტივია ეკოტურისტების მოგზაურობისთვის. ასევე აღნიშნული გრძელვადიან სოციალურ-ეკონომიკურ კეთილდღეობას მოუტანს ადგილობრივ მოსახლეობას და მრეწველობას. 

ჩვენი წვლილი ეკოტურიზმის განვითარებაში

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია არის პირველი ორგანიზაცია ქვეყნაში, რომელმაც დაიწყო ეკოტურიზმის, როგორც ტურიზმის ერთ-ერთი დარგის დამკვიდრება საქართველოში, აამაღლა ცნობიერება და ხელი შეუწყო ტურისტული პროდუქტების შექმნას. ეკოტურიზმის ასოციაცია ეხმარება მცირე და საშუალო მეწარმეებს ეკოტურისტული პროდუქტების განვითარებაში, რითიც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მათი სოციალურ-ეკონომიკური ფონის გაუმჯობესებას.  ვიღებთ მონაწილეობას ტრანს სასაზღვრო ტურიზმის განვითარებაშიც, ვთანაშრომლობთ მეზობელ ქვეყნებთან ეკოტურიზმის მიმართულებით.

ჩვენი წევრები

 

პროგრამები

გაიგეთ მეტი
ჩვენი 

გუნდი

ილია ოქრომელიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

ნატალია ბახტაძე ენგლლანდერი

მრჩეველი

ნატა რობიტაშვილი

პროგრამების მენეჯერი

ნინო თიგიშვილი

პროექტების მენეჯერი

გიორგი დაქუზაშვილი

პროექტების მენეჯერი

თენგიზ ცერცვაძე

პროექტების კოორდინატორი

მარი დგებუაძე

პროექტების კოორდინატორი

ლამარა მალხასიან

პროექტების კოორდინატორი

პარტნიორი ორგანიზაციები