6 ვულკანოგენური ქვიშაქვა – ტუფქვიშაქვა

შუა ეოცენური ვულკანოგენური ქვიშაქვა – ტუფქვიშაქვა