საფეხმავლო გამყოლის ტრენინგი ქედაში

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციამ ქედის ქალთა საბჭოსთან თანამშრომლობით და ორგანიზაცია CENN-ის მხარდაჭერით პროექტის „ტყის მდგრადი მართვა