ქართ
eng

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

უფრო ახლოს ბუნებასთან

ჩვენი გუნდიილია ოქრომელიძე
აღმასრულებელი დირექტორი

გეოეკოლოგი, გეოგრაფიის მაგისტრი, საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. მუშაობდა სხვადასხვა ტურისტულ კომპანიებში ინსტრუქტორის და მენეჯერის თანამდებობებზე. ხელმძღვანელობდა გიდების გადამზადების კურსებს ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მონაწილეობდა მრავალ სამეცნიერო-კვლევით ექსპედიციებში საქართველოს რეგიონეში. განხორციელებული აქვს კვლევები ეკოტურიზმის, სპელეოტურიზმის, აგროტურიზმის და ღვინის ტურიზმის მიმართულებით. არის კონსულტანტი ეკოლოგიური მენჯმენტის საკითხებში (ISO 14001) და საქართველოს დაცული ტერიტორიების საკონსულტაციო საბჭოს წევრი. მისი რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომი გამოქვეყნებულია სხვადასხვა სამეცნიერო გამოცემებში.

 დავით გიორგიძე
გამგეობის თავმჯდომარე

გეოგრაფი, ჰიდროლოგი–ჰიდროეკოლოგი. სახელწიფო მართვის მაგისტრი. საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე. მუშაობდა სხვადასხვა ტურისტულ კომპანიებში გიდისა და მენეჯერის თანამდებობებზე. მუშაობდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და საქართველოს რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ნაპირადაცვის სამმართველოს უფროსის თანამდებობებზე. მონაწილეობდა მრავალ სამეცნიერო-კვლევით ექსპედიციებში საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში. განხორციელებული აქვს კვლევები ეკოტურიზმის, აგროტურიზმის და ღვინის ტურიზმის მიმართულებით. მონაწილეობა აქვს მიღებული ტურიზმისა და გარემოს დაცვის საკითხებისადმი მიძღვნილ მრავალ ადგილობრივ და საერთაშორისო ტრეინინგსა და კონფერენციაში.ნინო მარჯანიძე
პროგრამების მენეჯერი

ტურიზმის სპეციალისტი, გეოგრაფიის მაგისტრი, საზოგადოებრივი გეოგრაფიის დოქტორანტი. 2018 წლამდე ეწეოდა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას საქართველოს გეოგრაფიის ინსტიტუტში. მუშაობდა სხვადასხვა ტურისტულ კომპანიებში მენეჯერის თანამდებობებზე. აქვს გეოინფორმაციულ სისტემებთან მუშაობის და რუკების შედგენის გამოცდილება. მონაწილეობდა კახეთი რეგიონალური განვითარების პროექტში, ტურიზმისა და გარემოს დაცვის საკითხებისადმი მიძღვნილ მრავალ კონფერენციაში. 2015 წლიდან საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის პროგრამების მენეჯერის რანგში მონაწილეობდა სხვადასხვა კვლევით და ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში ეკოტურიზმის განვითარებაზე მიმართულ პროექტებში.ნატა რობიტაშვილი
საგანმანათლებლო პროექტების მენეჯერი

ტურიზმის სპეციალისტი, განათლებისა და კულტურის მენეჯმენტის მაგისტრი, საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის საგანმანათლებლო პროექტების მენეჯერი. 2011 წლიდან დღემდე ეწევა საგანმანათლებლო საქმიანობას სხვადასხვა პროფესიულ და უმაღლეს სასწავლებლებში. 2012 წლიდან დღემდე მიწვეული ლექტორი  ილიას უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის ტურიზმის მიმართულებაზე. ნატალია ბახტაძე ენგლენდერი
კონსულტანტი ასოციაციის მართვის საკითხებში


მანუჩარ მოდებაძე
ადმინისტრაციული მენეჯრი

გეოგრაფიის მაგისტრი, კლიმატოლოგი, მუშაობდა ტურისტულ სააგენტოში მარკეტიგნის მენეჯერის თანამდებობებზე. იყო თბილისის მერიაში ეკოლოგიის და გარემოსდაცვით საკითხებში განყოფილების უფროსის კონსულტანტი. ხელმძღვანელობდა გიდების გადამზადების კურსებს ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დღემდე მუშაობს თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის გამწვანების სამსახურში.

ჩვენი გუნდი
წესდება
სტრატეგია