პროექტის სახელწოდება

დამფინანსებელი ორგანიზაცია და ბიუჯეტი

პროექტის მოკლე აღწერა

განხორციელების დრო

ტვიშისა და ხვანჭკარას მიკროზონებში მწვანე ტურიზმის ხელშეწყობა კომპლექსური ტურისტული პროდუქტის შექმნის გზით

სლოვაკეთის რესპუბლიკის განვითარების ოფიციალური დახმარების პროგრამა

 

Regional Development Agency Senec-Pezinok (RDA SP)

 

86 454 ლარი

 

 

პროექტის ფარგელბში გამოვლინდება  ამბროლაურის და ცაგერის მუნიციპალიტეტში მოქმედი მწვანე ტურისტული სერვისის პოტენციური პროვაიდერების. რის შემდგომ შერჩეული ბენეფიციარებისთვის ჩატარდება რამდენიმე ტრენინგ მოდული.

პროექტის ფარგლებში ასევე განხორციელდება საინფორმაციო სემინარი და ინფორ ტური  ტუროპერატორებისთვის.

პროექტის საბოლოო ფაზა კი მოიცავს ტურისტული პროდუქტის განვითარებას ხვანჭკარასა და ტვიშის მიკროზონაში ღვინის მარშრუტის შექმნის გზით.

მთა მტირალასა და სოფელ ყოროლისთავის განვითარების გენერალური გეგმის შემუშავება

 

UNDP

CITYFORSTER PartGmbB

 

43 330 ლარი

მტირალას მთისა და სოფელ ყოროლისთავის ტურისტულად განვითარების გენერალური გეგმმის მომზადება. ადგილობრივებთან მჭიდრო კომუნიკაციის და სხვა დაინტერესებული მხარეების ინტერესების გათვალისწინებით, რომელიც ასევე გულისხმობდა აღნიშნულ არეალში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობის შესაძლებლობების კვლევას.

 

შაუმიანი – წერაქვი – ვერხვიანის დამაკავშირებელი საფეხმავლო მარშრუტის მოწყობა

საქართველოს ედგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია

 

20 000 ლარი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლების შაუმიანის, წერაქვისა და ვერხვაინის დამაკავშირებელი ტურისტული მარშრუტის მარკირება, საინფორმაციო და მანიშნებელი დაფების დამონტჟება.

გურიის სტუმართ-მასპინნძლობის მარშრუტის „გურიის ჩაის გზის“ შემუშავება

დაი გლობალ საქართველო, USAID,

 

45 462 ლარი

გურიის რეგიონში ჩაის წამორებასთან დაკავშირებული ობიექტების გამოვლენა/შერჩევა. საჭიროებებიდან გამომდინარე ტრენინგების ჩატარება. ერთიანი ჩაის გზის ტურისტული მარშრუტის შექმნა და შერჩეული ბენეფიციარების მასში ინტეგრირება.

ფრინველებზე დაკვირვების გიდების გადამზადება სამცხე-ჯავახეთში

დაი გლობალ საქართველო, USAID,

 

49 859 ლარი

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მცხოვრები გიდებისთვის ფრინველებზე დაკვირვების ტრენინგ მოდულის შემუშავება. აღნიშნულის საფუძველზე თეორიული და  პრაქტიკული ტრენინგების ჩატარება. გიდების შესაბამისი აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

 

ტურისტული შეთავაზებების დივერსიფიცირება აგრო და გასტრონომიული ტურისტული პროდუქტების განვითარების გზით მესტიის მუნიციპალიტეტში

ქეა ავსტრია

 

42 900 ლარი

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტურისტულად ნაკლებად განვითარებულ 4 თემში ტურისტული მომსახურების მიმწოდებელთა იდენტიფიცირება, მათი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ახალი აგრო და გასტრონომიული ტურისტული პროდუქტების განვითარება. ბენეფიციარებისთვის მომსხურების გასავითარებლად საჭირო ინვენტარისა და აღჭურვილობის გადაცემა.

 

„ქცია-ტაბაწყურის დაცული ტერიტორიის მდგრადობის უზრუნველყოფა ადგილობრივ თემში ეკოტურისტული პროდუქტების განვითარების გზით“

UNDP

 

63 000 ლარი

ქცია-ტაბაწყურის დაცულ ტერიტორიაზე ეკოტურისტული პროდუქტების განვიტარება, ადგილობრივი თემის ცართულობით ტურისტული რესურსების შესწავლა და აღნიშნულის საფუძველზე მდგრადი ტურისტული პრინციპებზე დაფუძნებული ტურისტული მარშრუტის შექმნა.

ფრინველებზე დაკვირვების გიდების გადამზადება

დაი გლობალ საქართველო, USAID,

 

69 690 ლარი

აჭარის რეგიონში მცხოვრები გიდებისთვის ფრინველებზე დაკვირვების ტრენინგ მოდულის შემუშავება. აღნიშნულის საფუძველზე თეორიული და  პრაქტიკული ტრენინგების ჩატარება. გიდების შესაბამისი აღჭურვილობით უზრუნველყოფა.

ბიოსფერულ რეზერვატში საფეხმავლო მარშრუტის დაპროექტება და მოწყობა

Rec Caucasus

 

17 000 ლარი

დედოფლისწყაროს ბიოსფერული რეზერვატის ტერიტორიაზე, სოფელ არხილოსკალოს მიდამოებში 2 კმ-მდე მანძილის საფეხმავლო ბილიკის გამოვლენა, დაპროექტება და მოწყობა ეკოტურისტული პრინციპების დაცვით.

ტრენინგების უზრუნველყოფა თემატიკაზე – „სოფლის ტურიზმი და ტურისტული მომსახურების თავისებურებები სოფლად“

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

49840 ლარი

საქართველოს 14 მუნიციპალიტეტში სოფლის ტურიზმთან დაკავშირებული თემატიკების შესახებ ტრენინგ მოდულების შექმნა და 280 ბენეფიციარისთვის ჩატარება.

კურორტ წყალტუბოს განვითარების გეგმის შემუშავება – ტურიზმის კომპონენტი

რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, შპს ბაუ დიზაინი

35 000 ლარი

კურორტ წყალტუბოს ტურისტული განვითარების გრძელვადიანი გეგმის შემუშავება, რომელიც გულისხმობს არსებული ტურისტული რესურსების და სერვისის მიმწოდებლების იდენტიფიცირებას და ყველა შესაძლო ტურისტული პროდუქტის განვითარების განსაზრას.

არაგვის თემთა მდგრადი განვითარება

“People in need”

 

10 000 ლარი

არაგვის დაცული ლანდშაფტის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ბენეფიციარებისთვის ტრენინგების, კონსულტაციების, ბრენდირების საჭიროებების კვლევის, უნარების გაძიერებისა და სასწავლო ვიზიტების უზრუნველყოფა.

არაგვის თემთა მდგრადი განვითარება

“People in need”

 

10 000 ლარი

არაგვის დაცული ლანდშაფტის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ბენეფიციარებისთვის ტრენინგების, კონსულტაციების, ბრენდირების საჭიროებების კვლევის, უნარების გაძიერებისა და სასწავლო ვიზიტების უზრუნველყოფა.

კინტრიშის დაცულ ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების

მოწყობის შესაძლებლობების კვლევისა და ბილიკების მოწყობის სრული საპროექტო

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

დაცული ტერიტორიების სააგენტო, UNDP

 

 

7 000 ლარი

კინტრიშის დაცულ ტერიტორიაზე საფეხლავლო მარშრუტების იდენტიფიცირება, საველე კვლევა, მარშრუტების დაპროექტება, მარკირების პროექტის მომზადება და თითოეული მარშრუტისთვის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

ჩირუხის მთაში (შუახევის მუნიციპალიტეტი) გამორჩეული, სახასიათო, უნიკალური და

განსხვავებული ტურისტული პროდუქტისა და ინფრასტრუქტურის შექმნა.

ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო, არტ-სტუდიო პროექტი.

 

29 500 ლარი

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ჩირუხის მთაზე ინოვაციური და განსხვავებული ტურისტული პროდუქტის შექმნისთვის 9 განსხვავებული იდეის მოფიქრება. შერცეული იდეისთვის მართვის გეგმის მომზადება. ტურისტული პროდუქტის საბოლოო პროექტირებაში მონაწილეობა

ბიოსფერული რეზერვატის შექმნა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში

კავკასიის რეგიონალური გარემოს დაცვითი ცენტრი

 

13 000

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბიოსფერული რეზერვატის შექმნის შესაძლებლობის შეფასება. მუნიციპალიტეტის რესურსების მოკვლევა, ადგილობრივ თემთან კომუნიკაცია, დაინტერესებულ მხარეთა მოსაზრებების გათვალისწინებით ბიოსფერული რეზერვატის შექმნის კონცეფციის ჩამოყალიბება

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში საფეხმავლო ბილიკების მოკვლევა

CNF, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.

 

75 000 ლარი

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის აბასთუმნის უბანზე წინასწარ შერჩეული, ხუთი საფეხამვლო მარშრუტის მოკვლევა, დაპროექტება, მარკირების პროექტის მომზადება. თითოეული მარშრუტისთვის საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტის მომზადება

არაგვის დაცული ლანდშაფტის ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვის შეფასება

People in need

 

15 000 ლარი

არაგვის დაცული ლანდშაფტის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ბენეფიციარებისთვის ინდივიდუალური კონსულტაციების გაწევა. სარეკომენდაციო პაკეტების მომზადება.

ტურიზმის სფეროს საბაზისო შეფასება სამთო ტურიზმის განვითარებისთვის

ავსტრიის თანამშრომლობა განვითარებისთვის.

 

90 000 ლარი

მესტიის, ონის, ამბროლაურის, ლენტეხის, ცაგერის, ტყიბული, ჭიათურისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტებზე საბაზისო ტურისტული ინფორმაციის მოკვლევა და შეფასება, კამერალური და საველე სამუშაოების გზით. მოპოვებული მასალის მიხედვით თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის და ტურისტული კლასტერისთვის ტურიზმის ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა

კურორტ ბეშუმის განვითარების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების შემუშავება

 

აჭარის ა/რ-ის ეკონომიკის სამინისტრო, არტსტუდია-პროექტი.

 

25 000 ლარი

კურორტ ბეშუმის ტურისტული პოტენციალის კამერალური და საველე შესწავლა. არსებული რესურსებიდან გამომდინარე კურორტზე  ტურისტული პროდუქტების განვითარების შესაძლებლობების განსაზღვრა. ბეშუმის როგორც ოთხი სეზონის კურორტის კონცეფციის შემუშავება.

სათემო ინიციატივაზე დაფუძნებული ტურისტული პროდუქტის განვითარება მდიანრე შავი წყლის ხეობაში

USAID, EWMI ACCESS;

 

45 000 ლარი

პროექტი გულისხმობს ხარაგულის მუნიციპალიტეტში, ბორჯომ-ხარაგულის ეროვნული პარკის მიმდებარედ არსებულ თემებში მდგრადი ეკოტურისტული სერვისების განვითარებას.

მაჭახელას ეთნოსოფლის გეგმარებითი დოკუმენტის შედგენა

აჭარის ა/რ-ის ეკონომიკის სამინისტრო, არტსტუდია-პროექტი.

 

29 000 ლარი

პროექტის მიზანია  მაჭახლის ხეობის სიტუაციური ანალიზის საფუძველზე დადგინდეს ტურიზმის სივრცული განვითარების ხედვის ძირითადი მიმართულებები

ევროპის ეკოტურიზმის მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია

WWF, GIZ, TJS, KFW, ილიაუნი, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, თბილისის მერია;

200 000 ლარი

ევროპის ეკოტურიზმის საერთაშორისი კონფერენცია აერთიანებს ეკოტურიზმში მოღვაწე ავტორიტეტულ ექსპერტებს, რომლებიც ერთმანეთს უზიარებენ ეკოტურიზმის შესახებ არსებულ გამოციდლებას

მაჭახელის ხეობაში ღვინის ტურიზმის საფეხმავლო მარშრუტის მოწყობა

გაერო (UNDP) და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (GEF);

6 000  ლარი

პროექტი მიზნად ისახავს მაჭახელის ხეობაში ღვინის ტურიზმის საფეხმავლო მარშრუტის მცირე ინფრასტრუქტურის მოწყობას. მარშრუტის მარკირებას, ბილიკის გაწმენდა-კეთილმოწყობას.

პანკისის ხეობის საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

 

45 000 ლარი

პანკისის ხეობაში საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა, ადგილობრივ თემთან კომუნიკაცია, ღირსშესანიშნავი ობიექტების აღწერა და მარკირების პროექტის მომზადება;

პანკისის ხეობის საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

 

45 000 ლარი

პანკისის ხეობაში საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა, ადგილობრივ თემთან კომუნიკაცია, ღირსშესანიშნავი ობიექტების აღწერა და მარკირების პროექტის მომზადება;

სათავგადასავლო ტურიზმის გიდთა მომზადების პროგრამა

USAID ZRDA

79 977 ლარი

 

 

 

პროექტი მიზნად ისახავს სამიზნე რეგიონებში (სამცხე-ჯავახეთი, ახმეტა, სამეგრელო) სათავგადასავლო ტურიზმის გიდთა მომზადებას, კერძოდ: საფეხმავლო გიდი, კანიონინგის გიდი, რაფტინგის გიდი, დაივინგის გიდი.

კუს ტბა – მთაწმინდის მარშრუტის კველვა და მცირე ინფრასტრუქტურის მოწყობა

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN), ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა (ADC)

17 000 ლარი

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა კუს ტბის და მთაწმინდის დამაკავშირებელი საფეხლავლო მარშრუტის კვლევა. კვლევის შედეგად მარშრსუტის მარკირების და მცირე ინფრასტრუქტურის (საპიკნიკე, მოსასვენებელი ადგილები) მოწყობის სამუშაოები.

მაჭახელის ხეობაში ღვინის ტურიზმის განვითარება

გაერო (UNDP) და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (GEF);

25 000  ლარი

პროექტი მიზნად ისახავს ადგილობრივი მოსახლეობის უნარ-ჩვევების გაძლიერებას, ღვინის ტურიზმის განვიტარბის კუთხით.

სამთო-საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა შიდა და ქვემო ქართლის რეგიონებში;

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

 

114 000 ლარი

პოტენციური ტურისტული მარშტურების კვლევა, ადგილობრივი თემების, ღირსშესანიშნავი ობიექტების აღწერა და მარკირების პროექტის მომზადება;

კახეთის რეგიონში ტურისტული ინდუსტრიის განვითარება ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გამოყენებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის გზით;

მსოფლიო ბანკის ახალგაზრდული ფონდი;

 

33 800 ლარი

პროექტი მიზნად ისახავდა ICT ტექნოლოგიების მოხმარების გაუმჯობესებას და ელ-მარკეტინგის არხების გამოყენებას ტურიზმის სექტორში. სტუდენტების გადამზადებას (TOTs) აღნიშნული მიმართულებით კახეთის სამ მუნიციპალიტეტში ტრენინგების და ინდივიდუალუტი სამუშაოების ჩასატარებლად;

თავისუფალი გაკვეთილების მოდული – აღმოაჩინე საქართველო

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN), ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა (ADC)

5000 ლარი

პროექტის ფარგლებში საქართველოს სკოლებისთვის შემუშავდა თავისუფალი გაკვეთილების მოდული “აღმოაჩინე საქართველო”. გაკვეთილების ფარგლებში მოსწავლეებს განუვითარდათ უნარები, რომელბის დაეხმარება თავად დაგეგმონ და შექმნან ახალი ეკოტურისტული პროდუქტები.

მაჭახელის ხეობაში ადგილობრივი თემებისთვის შესაძლებლობის გაძლიერება ტურისტული  მომსახურების მიწოდების მიზნით;

გაერო (UNDP) და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი (GEF);

118 000  ლარი

პროექტი მიზნად ისახავდა ადგილობრივი მოსახლეობის უნარ-ჩვევების გაძლიერებას, ახალი ტურისტული პროდუქტების შექმნას და ხეობის ცნობადობის გაზრდას;

საქართველოს ტურისტული მარშრუტების ელექტრონული რუკა

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN), ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა (ADC)

5000 ლარი

პროექტის გულისხმობდა არასამთავრობო, სამთავრობო და კერძო სექტორის მიერ მიმდინარე და განხორციელებული ტურისტული პროექტების მოძიებას და ანალიზს, ტურისტული მარშრუტებისა და ობიექტების ერთიანი ბაზის შექმნას,

სისტემატიზებული მონაცემების ერთიან ელექტრონულ რუკაზე განთავსებას.

სამთო-საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა გურიის რეგიონში

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

45 000 ლარი

გურიის რეგიონის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა, ტურისტული მარშრუტების იდენტიფიცირება და გამოკვლეული მარშრუტების მარკირების პროექტის შექმნას

მესტიის მუნიციპალიტეტში მობილური პროფესიული ცენტრის ამოქმედება

პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“

46 000 ლარი

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოთხ თემში ადგილობრივი ტურისტული სერვისის მიმწოდებლების იდენტიფიცირება და მათთვის ტრენინგების ჩატარება პროფესიული განვითარების კუთხით

ვაზის სანერგე მეურნეობა სამეგრელოში

თვითდაფინანსებით

 

ააიპ “აგროს” ხელშეწყობით

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ. თარგამეულში ასოციაციის მიერ შეძენილ იქნა მიწის ნაკვეთი და 2014 წლის გაზაფხულზე მასზე ოჯალეშის 1500-მდე ნერგი დაირგო. რომლის ბაზაზე მომავალში მოეწყობა სანერგე მეურნეობა და მთელს სამეგრელოში გავრცელდება მეგრული ვაზის უნიკალური ჯიშები.

სასწავლო-შემეცნებითი პროექტი სკოლის მოსწავლეებისათვის

სერვანტესის სახელობის გიმნაზიასთან

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე

სკოლის მოსწავლეების მიერ თბილისის შემოგარენის ტურისტული პოტენციალის კვლევა და კველვის სდეგად ახალი ეკოტურისტული მარშღუტების შექმნა

საქართველოს რეგიონების ტურისტული საინფორაციო ბაზის შექმნა

თვითდაფინანსებით

საქართველოს  რეგიონების ტურსტული საინფორმაციო ბაზის მომზადება ბუნების ძეგლების, კულტუტურლი ძეგლების, კურორტების და სხვდასხვა სახის ტურისტული სერვისის შესახებ.

შიდა და ქვემო ქართლის ტურისტული პოტენციალის კვლევა

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნლი ადმინისტრაცია

 

44 000 ლარი

შიდა და ქვემო ქართლის რეგიონში ტურისტულად საინტერესო ყველა ღირსშესანიშნაობის აღწერა, ინვენტარიზაცია, კონკრეტული ობიექტების ტურისტული პოტენციალის შეფასება

შიდა და ქვემო ქართლის ტურისტული პოტენციალის კვლევა

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნლი ადმინისტრაცია

 

44 000 ლარი

შიდა და ქვემო ქართლის რეგიონში ტურისტულად საინტერესო ყველა ღირსშესანიშნაობის აღწერა, ინვენტარიზაცია, კონკრეტული ობიექტების ტურისტული პოტენციალის შეფასება

აჭარის ტურისტული პოტენციალის კვლევა

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კურორტებისა და ტურიზმის დეპარტამენტი

 

10 000 ლარი

აჭარის  ტურისტული პოტენციალის შესწავლა, ტურისტული მარშრუტების იდენტიფიცირება და გამოკვლეული მარშრუტების მარკირების პროექტის შექმნას

თბილისის შემოგარენის აგროტურისტული პოტენციალის კვლევა  

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნლი ადმინისტრაცია

 

17 000 ლარი

თბილისის შემოგარენში არსებული პოტენციურად ტურისტულად საინტერესო ყველა აგრომეურნეობის აღწერა და ანალიზი

დედოფლისწყაროში ტურისტული პოტენციალის შესწავლა, მარშრუტების იდენტიფიცირება და ამ მარშრუტების მარკირების პროექტის შექმნა

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნლი ადმინისტრაცია

 

22 000 ლარი

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა, ტურისტული მარშრუტების იდენტიფიცირება და ამ მარშრუტების მარკირების პროექტის შექმნა.

გურიის რეგიონში აგროტურისტული პოტენციალის კვლევა

 

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნლი ადმინისტრაცია

 

17 000 ლარი

გურიის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში პოტენციურად ტურისტულად საინტერესო ყველა აგრომეურნეობის აღწერა და ანალიზი

მთიანი სამეგრელოს საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა

 

 

 

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნლი ადმინისტრაცია

 

6 500 ლარი

მთიანი სამეგრელოს ტერიტორიაზე წინასწარ შერჩეული სამთო-საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა და შეგროვილი მასალების საფუძველზე მარკირების პროექტის მომზადება.

საქართველოს ღვინის რუკა

Deloitte Consulting Overseas Projects LLC

 

2000 ლარი

შექმნა სქართველოს ღვინის რუკა, რმელზეც დატანილია საქართველოში არსებული ღვინის მარნები და საწარმოები, ვაზის ჯიშების გავრცელების არეალები და ღვინის ტურიზმით დაინტერესებული პირებისთვის საჭირო სხვა მრავალი ინფორმაცია. 

ბუნების შემსწავლელი ბილიკები

 

გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოება GIZ და ილიას სახემლმწიფო უნივერსიტეტი

 

67 000 ლარი

თბილისის შემოგარენში მოეწყო რამდენიმე ტურისტულ-შემეცნებითი მარშრუტი, რომელთა მიზანია დაეხმაროს ბუნების შემეცნებით დაინტერესებულ სტუდენტებს დამოუკიდებლად აწარმოონ საველე კვლევები, პროექტის ფარგლებში შექმნილი მობილური აპლიკაციის მეშვეობით 

სათავგადასავლო და ინფო-ტურები საქართველოს მუზეუმ-ნაკრძალებში

 

სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

 

17 000 ლარი

სქართველოს გამორჩეული მუზეომ-ნაკრძალების პოპულარიზაცია და მოწვეული სტუმრებისთვის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს საქმიანობის გაცნობა საზოგადოებასთან თანამშრომლობის მიმართულებით.

სვანეთის საფეხმავლო მარშრუტების კვლევა

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნლი ადმინისტრაცია

 

15 000 ლარი

მესტიის მუნიციპალიტეტში წიანსწარ შერჩეული,  შვიდი ტურისტული სამთო-საფეხმავლო მარშრუტის კვლევა და შეგროვილი მასალების საფუძველზე  მარშრუტებისთვის მარკირების პროექტის მომზადებას.

ექსტრემალური და ეკო-ტურიზმის პოტენციალის კვლევა

 

შ.პ.ს LMC

 

6000 ლარი

ექსტრემალური და ეკო-ტურიზმის პოტენციალის კვლევა, სამთო ველო-ტურების შემუშავების მიზნით: სამცხე ჯავახეთის რეგიონში, დაბა ბაკურიანის შემოგარენში და მცხეთა მთიანეთის რეგიონში, გუდაურის შემოგარენში.