3. შუა ეოცენური ვულკანოგენური ტურბიდიტები

შუა ეოცენური ვულკანოგენური ტურბიდიტები