8 დაიკის ნაწილი სვეტიური განწევრებით

შუა ეოცენი, „მკვებავი“ დაიკის ნაწილი სვეტიური განწევრებით (ენტებლატურა).