4 ბაზალტური შედგენილობის დაიკა რადიალურ სხივოსნური განწევრებით

შუა ეოცენური ბაზალტური შედგენილობის დაიკა რადიალურ სხივოსნური განწევრებით (როზეტი). სავარაუდოდ „მკვებავი“ დაიკა (Feeder dyke) – დაიკა, რომელიც ასრულებს მაგმის გამტარი/ამომყვანი არხის ფუნქციას მაგმური კამერიდან  ზედაპირზე.