5. ვულკანოგენური ტურბიდიტები

შუა ეოცენი, ვულკანოგენური ტურბიდიტები (სავარაუდოდ, ძალიან ცუდი არარეპრეზენტატიული გამოსავალია.